jueves, 9 de noviembre de 2017

EL COMTATGE

Segons podem llegir als Dossiers d'Antonia Canals, "Primers nombres i primeres operacions", a partir de l´ús quotidià de les coses i de les situacions de la vida diària, els nens i nenes molt probablement ja arribaran a l'escola sabent comptar quantitats petites, però que encara d'una manera incorrecta.

Segons L'Antònia Canals el comptatge ha de passar per diferents fases o etapes:

- En la primera etapa els nens i nenes comencen a tocar els objectes de manera desordenada i a dir paraules que, de forma sorprenent, sempre són nuèriques. Saben alguna cosa tot i que pròpiament no compten. Hauran de fer molta pràctica i hem de respectar.los aquesta manera d'actuar.
Recordo quan l'Elna volia contar 5 elements i ho feia sense seguir cap ordre.

- Ben aviat aprenen a tocar un sol objecte per cada paraula pronunciada, tot i que encara no sigui l'adequada. Es tracta sobretot del domini dels moviments, i és en aquest terreny que cal ajudar.los.

- Alguns nens resolen ja l'etapa anterior, però no separen l'objecte que cada cop anomenen i el tornen a comptar una o més vegades. Podríem dir que es tracta d'una etapa de comptatge desordenat.

- Arriba el moment en què fan el gest de separar cada objecte de manera coordinada amb la pronunciació de la paraula del número, que pot no ser l'adequada, perquè encara no han memoritzat suficientment la sèrie numèrica. És un comptatge analític, encara no ordenat numèricament. Podem ajudar-los en la memorització dels nombres, però ells han de resoldre la seva habilitat de coordinació de les dues accions, és a dir, han de progressar en una capacitat bàsica.

- En l'etapa anterior, típica dels quatre anys, tenim la impressió que els nens i nenes ja saben comptarb

No hay comentarios:

Publicar un comentario