viernes, 30 de mayo de 2014

Enrotllable - Caixa dels Fusos / Caja de los Husos


Aquesta és la nostra -"caixa dels fusos", l'hem transformat en un enrotllable numerat del 0 al 10, aquest material està inspirat amb la caixa dels fusos de Maria montessori. La idea de l'enrotllable la vaig veure a la web de 54stitches. La Cayetana ens va ajudar a materialitzar l'enrollatble.

La Caixa de Fusos és un exercici paral·lel a l’associació de símbols numèrics i les seves quantitats. 
La primera divisió està marcada amb el zero i aquesta serà la primera introducció que el nen té al zero. Generalment, el nen intentarà col·locar un pal en aquesta divisió; però ha d’aprendre que el zero és igual a res. (text extret de: Escola Infantil Montessori)
..............

Esta es nuestra -"caja de los husos", lo hemos transformado en un enrollable numerado del 0 al 10, este material está inspirado con la caja de los husos de María  Montessori. La idea del enrollable la vi en una web, pero ahora mismo no recuerdo cuál. La Cayetana nos ayudó a materializarlo.

La Caja de los husos es un ejercicio paralelo a la asociación de símbolos numéricos y sus cantidades. 
La primera división está marcada con el cero y esta será la primera introducción que el niño tiene al cero. Generalmente, el niño intentará colocar un palo en esta división; pero tiene que aprender que el cero es igual a nada. (texto extraído de: Escuela Infantil Montessori).

 
En aquest exercici els números conserven un ordre fix i les quantitats estan soltes. L'enrotllable està dividit en 10 butxaques i cada una d'elles està marcada amb el símbol numèric del 0 al 10. L'específic de Montessori arriba fins al 9.
.......
En este ejercicio los números conservan un orden fijo y las cantidades están sueltas. El enrollable está dividido en 10 bolsillos y cada una de ellas está marcada con los símbolos numéricos del 0 al 10. El específico de Montessori llega hasta el 9.


Es retiren tots els pals i els col.loquem dins d'un pot, n'hi han 45
.......
 Se recogen todos los palos y se colocan dentro de un recipiente, tiene que haber 45.


En una caixa addicional es tenen els 45 pals de fusta. El nen col·loca un pal a la divisió del número u, dos pals a la del dos, i així successivament, fins a 9 o 10 depenent de les separacions que tinguem.
Si els pals són de diferents colors pot passar que el nen vagi fent agrupacions per colors, això és el que ha fet l'Elna. Com ja he comentat en altres entrades aquestes activitats tot i treballar aspectes matemàtics també es treballa la concentració i l'ordre ....

Que cada quantitat sigui d'un color diferent va bé quan el nen encara no coneix els números i pot agrupar els pals per colors. 

El nen va acumulant a la seva ma els bastons corresponents a cada múmero, d'aquesta manera va sentint com augmenta el volum, 9 bastons quasi no caven a la ma. Apareix també el concepte de molts i pocs.
.................
En otro recipiente se colocan los 45 palos de madera. El niño introducirá un palo en el bolsillo del nº 1, dos en en el bolsillo de 2 y así con el resto, hasta el 9 o 10 en función de los bolsillos que tengamos.

Si los palos son de distinto color puede ser que el niño haga agrupaciones por color esto es lo que ha hecho l'Elna. Como he comentado en otras entradas estas actividades a parte de trabajar aspectos matemáticos tambien ayudan a trabajar la concentración, el orden ...

Que cada cantidad sea de un color distinto va bien cuando el niño aún no conoce los números y puede agrupar los palos según color.


El niño va acumulando en su mano los palos correspondientes a cada número, así siente como va aumentando el volumen, 9 palos casi no le caben en la mano. Aparece también el concepto de muchos y pocos.
Lo ideal es ir agrupando los palos con la ayuda de gomas y así se visualiza mejor el conjunto de palos que forman cada número, y que todos los palos juntos es la definición del mismo número:

 

Un cop s'ha assignat a cada símbol numèric la seva correspondència amb palets, podriem afegir extensions al joc, es a dir, a la foto es pot veure com ha agafat les targetes de fusta on hi han els símbols numérics i els esta col.locant sobre de cada agrupació de palets ... 

Una altra possibilitat del joc es que a cada quantitat li correspon un color, d'aquesta manera encara que no sapigui els números primer agruparà els pals per colors i a partir d'allí se li pot introduir la seva correspondència amb el símbol numèric.

El control d’error està en els propis bastons, ja que estan comptats; si quan s’ha d’omplir l’últim nombre, falta o sobra algun bastó es que hi ha alguna cosa que s’ha fet malament i cal repassar-ho tot.
 .......
Asignado a cada símbolo numérico su correspondencia con palos, podemos añadir extensiones al juego, en la foto se puede ver cómo ha cogido las tarjetas de madera donde hay los símbolos numéricos y los esta colocando sobre de cada agrupación. 

Otra posibilidad del juego es que a cada cantidad le corresponde un color, de este modo aunque no conozca los números primero agrupará los palos por colores y a partir de allí se le puede introducir su correspondencia con el símbolo numérico.

El control de error está en los propios bastones, puesto que están contados; si cuando se tiene que llenar el último número, falta o sobra algún bastón se que hay algo que se ha hecho mal y hay que repasarlo todo. 


I quan el joc es doni per acabat, comprovem que tots els bastons estiguin dins les butxaques per a que es pugui enrotllar i guardar.
.....
Y cuando el juego se dé por acabado, comprobamos que todos los bastones estén dentro de los bolsillos para que se pueda enrollar y guardar.

 
Edat:  a partir dels 2,5 anys (podem començar amb les agrupacions per colors ...). 
          a partir dels 3,5-4  podem començar introduint els simbols numèrics, quan el    nen tingui clar el concepte de les quantitats.
........
Edad: a partir de los 2,5 años (podemos empezar con las agrupaciones por colores ...)
          a partir de los 3,5-4 años podemos introducir los símbolos numéricos. Cuando el niño tenga claro el concepto de las cantidades.Este es el material específico que diseño Maria Montessori. En internet pueden verse distintas interpretaciones que se han hecho.
Us preparo una entrada específica per la caixa dels fusos i com es el seu funcionament....
....
Os preparo una entrada específica para la cajas de los husos explicando su funcionamiento .....
Os dejo este link donde podreis ver como se utiliza .... 


Y esta demostración de como lo hace una niña .....
No hay comentarios:

Publicar un comentario